OptiShisha: A Startup Story


OptiShisha is an application for optimizing the workflow and user experience in Shisha Bars.

Advertisements

Оптика Катрин


Това е новият ми проект Оптика Катрин, представлява ASP.NET приложение. Благодарение на nopCommerce Проекта в CodePlex.